Тээвэрлэлт

Тээвэрлэлт

CMA тээврийн шугамын VIP гишүүний хувьд бид дэлхийн хаана ч хамаагүй хямд үнээр тээвэрлэх боломжтой.Бид мөн хүчирхэг, идэвхтэй тээврийн агентлагуудтай урт хугацааны хамтын ажиллагаатай байдаг бөгөөд эдгээр нь ачааг далайн тээвэр, авто тээвэр, агаарын тээврээр дамжуулан хаалганаас хаалганд хүргэх боломжийг баталгаажуулдаг.