Чанарын шалгалт

Чанарын шалгалт

Манай QC баг нь мэргэшсэн, үр ашигтай ажилладаг бөгөөд энэ нь өөрсдийн үйлдвэрлэл болон худалдан авалтын бүрэн үйл явцыг цаг тухайд нь шалгаж, шалгаж чаддаг.