Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэл

Манай үйлдвэр, стратегийн хамтын ажиллагааны үйлдвэр нь өргөн хүрээний бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлэгчдэдээ цаг тухайд нь үйлчлэх боломжтой.Бид 20 гаруй жил ямар ч сааталгүйгээр нийлүүлнэ гэсэн амлалтаа биелүүлсэн.