Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

rth

Урт хугацааны хамтын ажиллагаа бол бидний эрэл хайгуул юм.Бид бүх нийлүүлэлтээ эхнээс нь хангалттай хүлээж авах хүртэл хариуцна гэсэн амлалтаа биелүүлсэн.Аливаа гомдлын хувьд бид дараагийн ажлын өдөрт багтаан санал хүсэлтээ өгөх болно.